RSS forum.volba-prezidenta.cz

RE:

Autor: Novný
20:12:58 - 24.01.2013
Vážení,
dovolte mi na závěr kampaně volby prezidenta vám sdělit moje pocity k některým názorům diskutujících.
Respektuji každého svobodně se vyjádřit a zdůvodnit své stanovisko k tomu či onomu kandidátovi na prezidenta, ale některé názory jdou za rámec demokracie. Týká se to hlavně diskutujícího a upřednostňujícího pana knížete pod zkratkou „Marko“. Kdo si jeho názory přečte, musí jako Čech se zastydět za takové nehoráznosti. Zajímala by mne jeho životní cesta. Nedivím se, že takovéto názory při vší demagogii dojde ve světě k nedemokratickým režimům jako je nacizmus apod. Pokud zde chybí režim naší bývalé totality komunizmus, opět se jedná o zdegenerování myšlenky demokratické společnosti takovými jako je „Marko“.
Abych nebyl zařazen do propagátorů komunistů, vysvětlím. Jsem synem živnostníka a s tímto puncem jsem se vezl jak na vojně, tak v práci. Vyučen a s USO jsem později působil v různých funkcích na úrovni vedoucích ekonomických oddělení. Celý život jsem pracoval poctivě, až do důchodu v mém výpisu nemám jediný neodpracovaný den. Politické hodnocení vyznělo např. „v otázce vstupu sov. vojsk v roce 1968 mu není zcela jasno,ale pro dobré výsledky jeho práce doporučujeme ponechat ve funkci.“Za poctivou celoživotní práci jsem nedokázal do důchodu našetřit miliony neboť jsem nekradl. A dnes?
Každý důchodce většinou žije ze dne na den, modlí se, aby neodešla lednička, zdali zaplatí nájem apod. Tento kapitalizmus bez lidské tváře nezná demokracii pro každého. Jsi v právu, ale nemáš na soudní spor apod. Dovolání z 95 % neexistuje, známostní korupce při nejmenším na všech úrovních správy je běžný jev. Nevěřím, že výroba bezdomovců není produktem zase z 90% vinou nemakačenků, ale výrobou nedokonalých zákonů,navržených různými zájmovými skupinami a odsouhlasenými parlamentem v zastoupení takových, jakým je např. pan kníže.
Lidská společnost je různorodá. Každý nemůže být fenomén, vynálezce neb mimořádně nadaný v oboru, schopný podnikatel. Převážná část populace jsou poctiví pracovníci, řemeslníci a zkuste tuto práci výdělkově srovnat třeba s manažerem nebo sportovcem. Miliónový výdělek za týden není srovnatelný s vyjímečně šikovným řemeslníkem, pro kterého není něco vyrobit žádný problém. Jeho výdělek za svoji zručnost je třeba max. 20 tis měsíčně. Navíc takový sportovec nevytváří hodnoty a nedivím se, že státní pokladně dochází dech. Sport je hlavně dotován sponzoringem na úkor sníženého odvodu daní a proto je nutné začít šetřit u těch nejpotřebnějších.“Viďte pane Kalousku.“ O korupci raději ani nebudu začínat.
Divíte se, že takto nespravedlivě rozdělení bohatství vhání lidi do náruče komunistů, kteří se dnes zatím chovají daleko více lidsky?
Pokud chcete vložit příspěvek přihlaste se prosím, případně se zaregistrujte.