RSS forum.volba-prezidenta.cz
Vyplňte prosím formulář. Hvězdičkou jsou označena povinná pole formuláře.
Přihlašovací údaje
Uživatel / nick *
Heslo *
Kontaktní osoba
Titul
Jméno *
Příjmení *
Pohlaví *
Narození
Adresa
Země
Ulice * Č.p. *
Město * PSČ *
Kontaktní informace
E-mail *
Uživatelské podmínky

Uživatelské podmínky webového serveru

Tyto uživatelské podmínky (dále jen podmínky) upravují vztah uživatele k webovému serveru poskytovatele a jeho službám.

 1. Vymezení základních pojmů

  1.1 Uživatel serveru (dále jen uživatel) je fyzická či právnická osoba, nebo programové vybavení, které může využívat služeb webového serveru v rámci těchto podmínek.

  1.2 Služba serveru (dále jen služba) je jakákoliv funkčnost serveru, kterou lze nejen přes webové rozhraní využívat uživatelem včetně, ale nikoliv výhradně, diskusního fóra, RSS kanálů a dalších.

  1.2 Poskytovatel služby (dále jen poskytovatel) je subjekt, který poskytuje k užívání služby webového serveru uživateli.

 2. Podmínky k užívání služby uživatelem

  2.1 Uživatel je oprávněn užívat pro svou potřebu služby webového serveru poskytovatele při dodržení těchto podmínek. V opačné případě je poskytovatel oprávněn učinit kroky k zajištění korekce obsahu a služeb pro uživatele, včetně dočasného, nebo trvalého pozastavení uživatelského účtu.

  2.2 Uživatel souhlasí a bere na vědomí, že jakékoliv informace, které prostřednictvím služeb publikuje se stávají vlastnictvím poskytovatele, který je oprávněn dle svého uvážení zakázat, nebo modifikovat obsah tak, aby neporušoval tyto podmínky a právní legislativu České republiky.

  2.3 Podmínky uživateli zakazují předevsím:
   
  a) nabídku a prodej produktů či služeb a to v jakékoliv části webového serveru.

  b) vkladání odkazů na komerční subjekty, včetně, ale nikoliv výhradně e-shopů, prodejních katalogů, nabídky placených služeb, produktových microsite a dalších.

  c) užívat vyjádření, která by mohla naplnit podstatu trestného činu pomluvy, vyhrožování, hanobení národa, rasy, etnické skupiny či přesvědčení a hrubě napadat ostatní uživatele webového serveru z jakýchkoliv příčin a důvodů

  d) navádění a pobízení ostatních uživatelů k praktikám sebepoškozování, či poškozování třetích stran a to jakýmkoliv způsobem.

  e) publikovat, nebo ukládat na webový server nemorální, neetický, nezákonný, nebo poškozující obsah jako jsou autorská díla bez svolení autora, viry, programový kód pro atak webového serveru či jiný obsah, který porušuje tyto podmínky nebo zákony České republiky.
   
  f) zatěžovat webový server velkým počtem požadavků, nebo nepotřebným a nežádoucím obsahem.

  2.4 Poskytovatel si vyhrazuje právo na užití osobních informací v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, pro interní účely, komunikaci s uživateli, zasílání novinek a upozornění, zasílání kontrolních emailů a pod. Poskytovatel se zavazuje, že nepředá osobní údaje třetí straně bez uživatelova předchozího souhlasu.

 3. Omezení odpovednosti

  Uživatel akceptací těchto podmínek bere na vědomí, že informace poskytované ostatními uživateli nemusí být objektivní či plně v souladu se skutečností a jakákoliv rozhodnutí, která učiní na základě těchto informací jsou jeho vlastním rozhodnutím dle svobodné vůle a nese za ně plnou odpovědnost. Tato omezení se nevztahují na jakoukoli odpovědnost, která nemůže být vyloučena nebo omezena příslušnými zákony.
Přečetl(a) jsem si a souhlasím s podmínkami.