RSS forum.volba-prezidenta.cz

RE: Hlava státu

Autor: cute
12:15:03 - 31.10.2012
Myslím si, že by neměl být prezident hodnocen podle toho, jak vypadá (tím myslím především to, že kandidáti nevypadají tak nedůstojně, aby to byl relevantní faktor k jejich hodnocení a filtraci - otázka subjektivního vnímání obrazu). Jak by ale mohlo být zneužito jeho případné dvojí občanství v neprospěch státu, to mi trochu uniká. Nemám evidentně dostatek informací a nechám se poučit.

Více bych se asi obával jeho minulosti ve vztahu k moci, bývalému režimu, nebo na popularitě nepřidávajícím korupčním kauzám z porevolučních let. Dále je myslím důležitý jeho vztah k EU, ale i vnitřním záležitostem jako je soudnictví (kde jmenuje soudce), kontrolní úřad (jmenuje prezidenta a viceprezidenta NKÚ), nebo vojsko (jmenuje a povyšuje generály) a policie (policejní prezident). Určitě je pak na zamyšlenou, kdo kolem budoucího prezidenta stojí, protože má možnost ovlivňovat i zahájení a průběh trestních řízení, ale to už by byla asi moc velká spekulace.